Microsoft PowerPoint presentation icon FD-GOV Report_FGDC10-03.ppt — Microsoft PowerPoint presentation, 264 kB (270848 bytes)